Financieel

Hoeveel geld kan ik lenen?

Als je van plan bent een persoonlijke lening aan te gaan of een doorlopend krediet te nemen, dan stel je jezelf waarschijnlijk de vraag: hoeveel geld kan ik lenen? Hoewel er online tools beschikbaar zijn, bepaalt de kredietverstrekker uiteindelijk wat de maximale leencapaciteit van jou is.

Het antwoord op de vraag hoeveel geld kan ik lenen is voor iedereen verschillend

Hoeveel geld kan ik lenen is een vraag waar niet zomaar een standaard antwoord op gegeven kan worden. Het is voor iedereen verschillend, temeer persoonlijke omstandigheden een voorname rol spelen bij de berekening van het maximale leenbedrag. Wil je een lening aanvragen, dan is het onder meer relevant waarvoor je geld wilt lenen. Belangrijker nog zijn andere gegevens als wat je netto maandinkomen is bijvoorbeeld, of je een koop- of een huurhuis hebt en wat dan precies de maandlasten zijn van je huis. Ook speelt nog een rol of je alimentatieplichtig bent bijvoorbeeld en of je andere leningen open hebt staan en wat het restbedrag van die lening dan precies is.

Je kunt online prima een indicatie krijgen van het bedrag dat je maximaal kunt lenen

Hoeveel geld kan ik lenen? Online vind je vaak al het antwoord op die prangende vraag. Dit is echter slechts een indicatie, want uiteindelijk spreekt de kredietverstrekker altijd het verlossende woord en heeft alleen die het antwoord op de vraag hoeveel geld kan ik lenen. Heb je al een of meerdere leningen lopen? Dan zal dit ten koste gaan van het maximale leenbedrag. Wat je zou kunnen doen is ook de oude leningen mee over te sluiten. Neem je oude leningen mee in je nieuwe lening, dan zal het totaal dat je aan rente betaalt flink naar beneden gaan in elk geval. Daar kun je echt vanuit gaan en dus is dat het overwegen meer dan waard. Overigens maakt het geen verschil of je een persoonlijke lening of doorlopend krediet neemt wat betreft de vraag hoeveel geld kan ik lenen. Het maximale leenbedrag blijft steeds hetzelfde.

De bekende 2 procent regeling

Bij de vraag hoeveel geld kan ik lenen stuit je steeds op de basisnorm en de leennorm. Het zijn bekende termen in de wereld van de kredietverstrekkers. Heeft men het over de basisnorm, dan doelt men op het minimaal te verdienen netto inkomen om voor een lening in aanmerking te komen. Met de leennorm wordt gedoeld op de levensstandaard. Vaak geldt ook de 2 procent regel. Vaak dien je per maand tenminste 2 procent van het krediet dat je afsluit per maand af kunnen lossen. Dat betekent ook meteen dat de maximale lening die je af kunt sluiten de maximale maandlasten gedeeld door 2 procent zijn. Of anders; de maximale lening is de maximale maandlast keer vijftig. Nu weet je het antwoord op de vraag hoeveel geld kan ik lenen.

Nederlands Krediet Collectief | Geld lenen tegen de laagste vaste rente van Nederland.

Houd met alles rekening

Iedereen wil altijd weten wat er maximaal geleend kan worden. Zorg dat je voldoende geld overhoudt om ook nog gewoon kunt leven en leen niet meer dan nodig is. Houd rekening met alle factoren waardoor jij minder geld binnen kan krijgen dan je gewend bent. Zo kan je goed voorbereid beginnen met geld lenen.