uitvaartverzekering uitbetalen
Uncategorized

Uitbetalen van uitvaartverzekering terwijl je nog leeft

Het afsluiten van een uitvaartverzekering is de keuze van je leven. Over het algemeen eindigt de polis na het overlijden van een persoon. Vaak krijgt je dan ook pas na het overlijden het gewenste bedrag uitgekeerd. Toch kan het soms ook voorkomen dat je het bedrag al ontvangt, terwijl je nog leeft. Dit geldt wel slechts in enkele bijzondere situaties.

Wat houdt het eerder uitbetalen van uitvaartverzekering precies in?
Bij het eerder uitbetalen van een uitvaartverzekering wordt een deel van het verzekerde bedrag eerder uitgekeerd. Je krijgt dus als het ware een voorschot. Hier kan je helaas niet zomaar beroep op doen. Wanneer je in een bijzonder situatie verkeerd, is het vooralsnog niet vanzelfsprekend. Elke verzekeraar is verschillend en voordat je daadwerkelijk een uitvaartverzekering afsluit is het goed om de polisvoorwaarden goed door te lezen. Dit kun je overzichtelijk doen via uitvaartverzekering vergelijken.

Onder welke omstandigheden wordt het wél eerder uitgekeerd?
Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om het uitgekeerde bedrag als voorschot te ontvangen, wanneer er sprake is van een terminale ziekte. Dit ontvangen voorschot kan dan eventueel besteed worden om de laatste wensen in vervulling te laten gaan, zoals een prachtige reis met je dierbaren. Een andere mogelijkheid is om te voorzien in extra zorg. Indien jij je binnen deze situatie begeeft, is het nog niet per se vanzelfsprekend dat je een eerdere uitbetaling krijgt. Er zijn vooralsnog enkele voorwaarden waaraan je dient te voldoen.

Welke voorwaarden gelden er als ik mij binnen deze situatie verkeer?
Bij de meeste verzekeraars heeft je pas recht op dit voorschot indien de looptijd van de verzekering al een x-aantal jaar loopt. Bovendien geldt bij sommige verzekeraars de voorwaarde dat de verzekeringsnemer niet langer meer dan 3 maanden te leven heeft. Dit tijdsbestek kan per verzekeraar zeer uiteenlopen.

Wat kan ik doen als ik mij niet binnen deze situatie verkeer?
Mocht je nou niet binnen deze situaties verkeren, dan kun je eigenlijk alleen nog door het afkopen van je polis een bedrag eerder uitgekeerd krijgen. Het bedrag wat je dan uitbetaald krijgt is geen deel van het verzekerde bedrag, zoals bij de aanvraag van een eerdere uitbetaling het geval is. Het uitgekeerd bedrag wordt bij afkopen bepaalt aan de hand van de reeds betaalde premies van de afgelopen jaren. Dit uitgekeerde bedrag wordt ook wel de afkoopwaarde genoemd. Let hierbij wel op, dat wanneer je de verzekeraar afkoopt je niet langer meer verzekerd bent. Daar komt bij dat het afkopen niet altijd economisch gunstig wordt bevonden.

Samenvattend, kun je dus slechts in enkele bijzondere situaties recht hebben op een eerdere uitbetaling en deze voorwaarden per verzekeraar kunnen verschillen. Vergelijk de verzekeraars daarom altijd goed en probeer ook altijd te kijken naar de goedkoopste uitvaartverzekering met de meest passende voorwaarden voor jou.